Coaching


Hier vind je informatie over de verschillende coachingsvormen:

Individuele coaching sessies wandelend in de natuur, of op de weide met steun van de paarden, of een combinatie.

Coaching sessies specifiek voor ouders.Mijn praktijk is in Halen, op het randje van Limburg, tussen de weilanden en dichtbij het bos.

Wandelen in de natuur werkt rustgevend en verhelderend, waardoor je beter in staat bent te luisteren naar je innerlijk gevoel tijdens een coachingsessie.

Het natuurlijke ritme biedt alle ruimte voor stiltes en overpeinzingen.
Paardencoaching: Onze evolutie als mens en die van het paard
Een paard heeft geen innerlijke stem, hij denkt niet in woorden. Hij voelt. Hij ervaart simpel de energie van zijn emotionele staat. Hij begrijpt zijn bestaan zonder na te denken.

Hij geeft elke beweging van zijn lichaam een emotionele lading; in elke blik, elk gebaar zit deze essentiele energie. Voor deze energie is hij heel gevoelig; op deze manier deelt hij zijn boodschap met de andere kuddeleden, maar voelt hij ook de scherpe energie van een sluipend roofdier. En in die woordeloze stilte is hij verbonden met alles om zich heen.

De mens heeft, in tegenstelling tot het paard, in zijn evolutie, vaardigheden ontwikkeld die in de linker hersenhelft besloten liggen. Wij zijn taal gaan gebruiken om onze bewegingen bij het jagen in een groep te coordineren en verhalenvertellers geworden. We deelden ervaringen over het wild waar we op joegen, creeerden mythologieen, bouwden culturen en vestigden keizerrijken.

Maar het succes dat we behaalden kwam niet zonder prijs. De mens heeft zijn intuitie opgegeven voor de voordelen van taal. We zijn verschoppelingen geworden van de natuurlijke wereld. De ontwikkeling van de spraakfunctie, tot het hoogste niveau van uitdrukking, maakte een apart bewustzijn noodzakelijk. Er is een 'ik' geboren in ieder van ons, los van de natuurlijke wereld, die met huid en haar bezit van ons heeft genomen .. (de kracht van spraak is enorm).

In ons woedt een strijd tussen de beide hersenhelften; onze solitaire, eenzame ik (ego) tegenover het gevoel van een gezamelijk verbonden wij; de verbintenis die we ooit hadden met al het leven om ons heen.

Ons innerlijk verlangen naar contact en de diepe warmte, vrede en blijdschap die we daar uit halen, dwingt ons op onze rechter hersenhelft terug te vallen.

Paarden zijn daarin een waardevolle leraar voor ons. Zij kunnen ons leren onze intuitieve, non-verbale krachten te versterken, zodat we de stilte van de rechter hersenhelft opnieuw kunnen horen.Coaching met hulp van paarden:

Paarden brengen je op een zachte manier bij wat je voelt. Met hen samen zijn is een gelegenheid om jezelf te zien en voelen precies zoals je bent in dit moment. Zonder masker of afleidingsmanouvres. Jezelf op deze manier ervaren en de zelfkennis die eruit volgt, werken diep door en zorgen ervoor dat je heldere keuzes kunt maken voor je eigen leven. Hoe groter de afstemming tussen jou en het paard, hoe groter het effect van de sessie. In een veilige omgeving kijken de paarden en ik graag met je mee naar het vraagstuk dat je brengt.


De antwoorden op jouw vragen vind je in jezelf en via het werk met de paarden krijg je zicht op je eigen wijsheid.

Omdat alles met elkaar verbonden is (holistisch) en je deel bent van een groter geheel, maak je een groot verschil. Verander je een deel, dan verander je ook het geheel. Jouw zorg voor jezelf is dus ook zorgzaamheid voor je leefomgeving (je kind, je partner, de samenleving en onze planeet). 


De sessies vinden plaats in een afgezette ruimte op de weide, waar je gemakkelijk in en uit kunt stappen. In deze ruimte mag je je afstemmen op het proces dat zich afspeelt tussen jou en het paard. Je wordt daarbij uitgenodigd om je bewust te zijn van je gedrag, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens.


Een coachingssessie duurt in zijn geheel max.1,5 uur. Ervaring met paarden is niet nodig en ook wanneer je angstig bent voor paarden is een coaching goed mogelijk. Aan het weer aangepaste kleding en stevige (waterdichte) schoenen zijn aan te raden. Omdat we buiten werken kan het doorgaan van de sessie afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Voel je vrij om te bellen voor een afspraak, een kennismakingsgesprek of meer informatie: 0477-505954.Waarom ontspannen we als we met paarden zijn?

Het electromagnetisch veld van het hart van een paard is 5 keer groter dan dat van de mens.

Omdat dat zo sterk is, beinvloedt het ons hartritme ook: wij nemen hun coherente hartslag over in hun nabijheid en dit zorgt voor positieve emoties.  Het zorgt voor een afname van stress, vermindering van spanning en/of angst en een toename van zelfvertrouwen. Onderzoek wijst uit dat er ook veel fysiologische voordelen zijn aan het 'zijn' met paarden, bijvoorbeeld een lagere bloeddruk en hartslag en een toename van endorfines (vermindert pijn). We hoeven vaak alleen maar wat langer in de nabijheid van een paard te zijn om ons merkbaar kalmer en vredig te voelen worden.

             Ik schrijf mij via deze link graag in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Coaching voor ouders: Het Kindertolk-traject (presentChild methode)Kinderen spiegelen wie je bent; zowel de kanten die je kent, als de onbewuste, ongeleefde en ongeliefde kanten. Omdat ze nog heel puur en open zijn voelen ze haarfijn aan wat een zekere spanning of dissonantie veroorzaakt (in jou, op school, in de samenleving) en geven daar zonder nadenken vrij expressie aan. Dat doen zowel onze babies, peuters, kleuters, schoolkinderen en pubers, de leeftijd maakt niet uit.

Het is al sinds het bestaan van de mensheid dat bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en gedragspatronen worden doorgegeven van generatie op generatie. En deze laten onze kinderen niet altijd de ruimte om zich gezond te ontwikkelen.

Wat er in deze tijd anders is, is de bewustwording van deze patronen. Met jouw bewustwording kun je de cirkel doorbreken.


Je wilt dat je kinderen levenslustig zijn en emotioneel de ruimte hebben om te zijn wie ze zijn. Zelf wil je graag een liefdevolle en krachtige ouder zijn, die goed functioneert in de rol als opvoeder. De eerste stap in dit transformatieproces is dat je beseft dat je je kind dit kunt geven wanneer je eerst naar jezelf kijkt en de beroering in jezelf opruimt. Als ouder kun je in veel gevallen zelf een sleutel zijn tot verandering in het welzijn van je kind.

Als je wilt uitvinden hoe je dit voor jezelf en je kind(eren) kunt doen, ben je heel welkom voor een kindertolk gesprek.


Het voordeel van deze methode is dat je veelal de essentie van het probleem terug brengt naar waar het begint en je je kind niet belast met het zoeken naar een oplossing in de verkeerde hoek. Jijzelf en je kind worden allebei geholpen. En als je eenmaal goed doorhebt hoe het werkt, kun je het steeds weer toepassen op je pad als ouder, om je weg uit lastige situaties te vinden.


Het 'traject' bestaat initieel uit 2 gesprekken van 60 a 75 minuten. In het eerste gesprek luister ik naar jouw verhaal over het probleem van je kind, aan de hand van een aantal vragen. Ik noteer dat en die vertraging geeft jou de gelegenheid om heel bewust te beschrijven wat je je kind ziet en/of hoort doen.

In het 2e gesprek kijken we samen nog eens opnieuw naar dat verhaal, om te ontdekken welke aspecten je kind 'spiegelt' en waarin jij jezelf herkent. Je kind is hier dus niet bij aanwezig.


Na dit traject kan ik je ondersteunen in jouw proces op verschillende manieren. Dat kan via het werk met de paarden, via wandelcoachings in de natuur, of via 'gewone' gesprekken.


"Deze manier van kijken naar het gedrag van mijn kind, heeft mij geholpen om de liefde in die relatie stromend te houden". Ik ervaar het als een prachtige, liefdevolle manier van leren en samen groeien. We ontwikkelen ons samen; ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gevoelens en ontlast mijn kind zo veel mogelijk van mijn projecties. Daardoor krijgt hij ruimte om zichzelf te zijn. Het is altijd weer een bron van inspiratie en de schoonheid ervan raakt mij diep. Ik ben dankbaar dat ik ook andere ouders en kinderen op deze manier een stukje mag voorthelpen op hun levenspad". (Angela)
De antwoorden en oplossingen voor jouw vragen, zitten in jezelf, op een onbewust niveau. Via een kindertolktraject, het werk met de paarden of jouw authentieke beweging tijdens dansen in een groep, kun je dat onbewuste bewust maken en zicht krijgen op je eigen wijsheid.

Mijn kijk op het leven is holistisch: Alles is met elkaar verbonden en deel van een groter geheel. Verander je een deel dan verander je het geheel. Dus jij maakt een groot verschil. Jouw zorg voor jezelf is ook zorgzaamheid voor jouw leefomgeving (je kind, partner, samenleving, onze planeet).


Voel je vrij om te bellen voor een afspraak, een kennismakingsgesprek of meer informatie: 0477-505954.
Ik schrijf mij via deze link graag in op de maandelijkse nieuwsbrief

Coachingsessie in en met de natuur (onder constructie).


Een oplossingsgericht coachingtraject van 5 sessies rond het onderwerp dat jou raakt. Wat heeft jouw aandacht nodig, helderheid, of verandering?

We wandelen tijdens de sessies door het bos, in de frisse lucht en maken gebruik van de stilte, symboliek, metaforen, visualisaties en lichaamsbewustzijn om je in contact te brengen met je eigen wijsheid. Na afloop van elke sessie kijken we of een volgende wenselijk is.