Coaching via paarden


                                                            Coaching en activiteiten met paarden:
                                                                             

Uit het boek Zen mens, Zen paard:


Een paard heeft geen innerlijke stem, hij denkt niet in woorden. Hij voelt. Hij ervaart simpel de energie van zijn emotionele staat. Hij begrijpt zijn bestaan zonder na te denken. Hij geeft elke beweging van zijn lichaam een emotionele lading; in elke blik, elk gebaar zit deze essentiele energie. Voor deze energie is hij heel gevoelig; op deze manier deelt hij zijn boodschap met de andere kuddeleden, maar voelt hij ook de scherpe energie van een sluipend roofdier. En in die woordeloze stilte is hij verbonden met alles om zich heen.

De mens heeft, in tegenstelling tot het paard, in zijn evolutie, vaardigheden ontwikkeld die in de linkerhersenhelft besloten liggen. Wij zijn taal gaan gebruiken om onze bewegingen bij het jagen in een groep te coordineren en verhalenvertellers geworden. We deelden ervaringen over het wild waar we op joegen, creeerden mythologieen, bouwden culturen en vestigden keizerrijken. Maar het succes dat we behaalden kwam niet zonder prijs. De mens heeft zijn intuitie opgegeven voor de voordelen van taal. We zijn verschoppelingen geworden van de natuurlijke wereld. De ontwikkeling van de spraakfunctie, tot het hoogste niveau van uitdrukking, maakte een apart bewustzijn noodzakelijk. Er is een 'ik' geboren in ieder van ons, los van de natuurlijke wereld, die met huid en haar bezit van ons heeft genomen .. (de kracht van spraak is overweldigend).

In ons nu woedt een strijd tussen de beide hersenhelften; onze solitaire, eenzame ik (ego) tegenover het gevoel van een gezamelijk verbonden wij, de verbintenis die we ooit hadden met al het leven om ons heen.

Ons innerlijk verlangen naar contact en de diepe warmte, vrede en blijdschap die we daar uit halen, dwingt ons op onze rechter hersenhelft terug te vallen. Paarden zijn daarin een waardevolle leraar voor ons. Zij kunnen ons leren onze intuitieve, non-verbale krachten te versterken, zodat we de stilte van de rechter hersenhelft opnieuw kunnen horen.
Paardencoaching: 


Paarden zijn prachtige sensitieve wezens waar we veel van kunnen leren, wanneer we daar voor open staan. Ze leven puur in het moment en in plaats van te luisteren naar wat wij zeggen, zien zij direct wat wij ten diepste voelen en hoe wij ons gedragen. Door hun geaardheid en feedback bieden ze ons de kans om onszelf te zien precies zoals we zijn. Zo komen we terug in contact met onze authenticiteit en met wat voor ons echt (belangrijk) is.

Dit is verhelderend.


Ik begeleid je samen met (een van) mijn paarden in een afgezette ruimte op de weide, waar je gemakkelijk in en uit kunt stappen.  In deze ruimte mag je je afstemmen op het proces dat zich afspeelt tussen jou en het paard. Je wordt daarbij uitgenodigd om je bewust te zijn van je gedrag, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens.

Een coachingssessie duurt max.1,5 uur. Ervaring met paarden is niet nodig en ook wanneer je angstig bent voor paarden is een coaching goed mogelijk. Aangepaste kleding en stevige (waterdichte) schoenen zijn aan te raden .
Waarom we ontspannen als we met paarden zijn?


Dat komt o.a. omdat het electromagnetisch veld van het hart van een paard 5 keer groter is dan dat van de mens.

Omdat het sterker is, beinvloedt het ons hartritme ook: wij nemen hun coherente hartslag over in hun nabijheid en dit zorgt voor positieve emoties.  Het zorgt voor een afname van stress, minder boze gevoelens en vijandigheid, minder spanning en/of angst, een beter sociaal functioneren en een toename van zelfvertrouwen. Onderzoek wijst uit dat er ook veel fysiologische voordelen zijn aan het 'zijn' met paarden, bijvoobeeld een lagere bloeddruk en hartslag en een toename van endorfines (vermindert pijn). We hoeven vaak alleen maar wat langer in de nabijheid van een paard te zijn om ons kalm en vredig te voelen worden.

             Het wezen paard ontmoeten:


'Het paard ontmoeten' is voor zowel kinderen als volwassenen een gelegenheid om het contact met paarden te ervaren. Je kunt er op verschillende manieren mee in verbinding gaan (borstelen, aaien, er naast zitten, observeren, etc.). Afgestemd op jou is het een leerzame, leuke en/of meditatieve ervaring. Ontspannen buiten op de weide (hopelijk in het zonnetje).
Verstillen met paarden:


Tijdens een  wandeling in de bossen van Zelem, in gezelschap van een van de paarden, wordt je uitgenodigd om je af te stemmen op de stilte van de natuur om je heen, de stille natuur van het paard en de stilte binnen in jezelf. De wandeling heeft hierdoor een transformerende kwaliteit.

Ook mogelijk voor kinderen.