Coaching en het paard als leraar


Het paard als leraar:

Een paard heeft geen innerlijke stem, hij denkt niet in woorden. Hij voelt. Hij ervaart simpel de energie van zijn emotionele staat. Hij begrijpt zijn bestaan zonder na te denken.

Hij geeft elke beweging van zijn lichaam een emotionele lading; in elke blik, elk gebaar zit deze essentiele energie. Voor deze energie is hij heel gevoelig; op deze manier deelt hij zijn boodschap met de andere kuddeleden, maar voelt hij ook de scherpe energie van een sluipend roofdier. En in die woordeloze stilte is hij verbonden met alles om zich heen.

De mens heeft, in tegenstelling tot het paard, in zijn evolutie, vaardigheden ontwikkeld die in de linker hersenhelft besloten liggen. Wij zijn taal gaan gebruiken om onze bewegingen bij het jagen in een groep te coordineren en verhalenvertellers geworden. We deelden ervaringen over het wild waar we op joegen, creeerden mythologieen, bouwden culturen en vestigden keizerrijken.

Maar het succes dat we behaalden kwam niet zonder prijs. De mens heeft zijn intuitie opgegeven voor de voordelen van taal. We zijn verschoppelingen geworden van de natuurlijke wereld. De ontwikkeling van de spraakfunctie, tot het hoogste niveau van uitdrukking, maakte een apart bewustzijn noodzakelijk. Er is een 'ik' geboren in ieder van ons, los van de natuurlijke wereld, die met huid en haar bezit van ons heeft genomen .. (de kracht van spraak is enorm).

In ons woedt een strijd tussen de beide hersenhelften; onze solitaire, eenzame ik (ego) tegenover het gevoel van een gezamelijk verbonden wij; de verbintenis die we ooit hadden met al het leven om ons heen.

Ons innerlijk verlangen naar contact en de diepe warmte, vrede en blijdschap die we daar uit halen, dwingt ons op onze rechter hersenhelft terug te vallen.

Paarden zijn daarin een waardevolle leraar voor ons. Zij kunnen ons leren onze intuitieve, non-verbale krachten te versterken, zodat we de stilte van de rechter hersenhelft opnieuw kunnen horen.Paardencoaching:

Paarden brengen je op een zachte manier bij wat je werkelijk voelt. Met hen samen zijn is een gelegenheid om jezelf te zien en voelen precies zoals je bent in dit moment. Zonder masker of afleidingsmanouvres. Jezelf op deze manier ervaren en de zelfkennis die eruit volgt werken diep door en zorgen ervoor dat je keuzes kunt maken voor je leven, die werkelijk bij je passen. Hoe groter de afstemming tussen jou en het paard, hoe groter het effect van de sessie. In een veilige omgeving, kijken de paarden en ik graag met je mee naar het vraagstuk dat je brengt.

 

De sessies vinden plaats in een afgezette ruimte op de weide, waar je gemakkelijk in en uit kunt stappen. In deze ruimte mag je je afstemmen op het proces dat zich afspeelt tussen jou en het paard. Je wordt daarbij uitgenodigd om je bewust te zijn van je gedrag, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens.

Een coachingssessie duurt max.1,5 uur. Ervaring met paarden is niet nodig en ook wanneer je angstig bent voor paarden is een coaching goed mogelijk. Aan het weer aangepaste kleding en stevige (waterdichte) schoenen zijn aan te raden. Omdat we buiten werken kan het doorgaan van de sessie afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.Waarom ontspannen we als we met paarden zijn?

Het electromagnetisch veld van het hart van een paard is 5 keer groter is dan dat van de mens.

Omdat dat zo sterk is, beinvloedt het ons hartritme ook: wij nemen hun coherente hartslag over in hun nabijheid en dit zorgt voor positieve emoties.  Het zorgt voor een afname van stress, minder spanning en/of angst en een toename van zelfvertrouwen. Onderzoek wijst uit dat er ook veel fysiologische voordelen zijn aan het 'zijn' met paarden, bijvoorbeeld een lagere bloeddruk en hartslag en een toename van endorfines (vermindert pijn). We hoeven vaak alleen maar wat langer in de nabijheid van een paard te zijn om ons kalm en vredig te voelen worden.

             


Begeleide stilte wandelingen naast het paard:

Tijdens een  wandeling in de bossen van Zelem, in gezelschap van een van de paarden, word je uitgenodigd om je af te stemmen op de stilte van de natuur om je heen, de stille natuur van het paard en de stilte binnen in jezelf. 

Stilte verbindt. In stilte kun je jouw verbondenheid met de natuurlijke wereld ervaren en de warmte, vrede en vreugde die daarmee gepaard gaat. Zonder tussenkomst van taal kunnen we opnieuw contact maken met de energie die gedeeld wordt door alle levende wezens.

De wandeling versterkt je intuitieve, non-verbale kracht en heeft een transformerende kwaliteit.

Individueel of in kleine groepjes. Momenteel geen planning. Kan op aanvraag.Het Kindertolk-gesprek (presentChild):

Als ouder kun je zelf een sleutel zijn tot de nodige veranderingen in het welzijn van je kind. 

Je kunt heel veel leren over jezelf van je kind(eren). Of die nu baby is, of puber. Hun 'moeilijkheden' en moeilijke momenten kunnen heel constructief gebruikt worden als spiegel voor jezelf. Door de inzichten die voortkomen uit die manier van kijken, kun je jezelf bevrijden van wat je bezwaart. En dat is nodig, want wat jou bezwaart drukt ook op je kind. Daarmee geef je je kind de 'ruimte' die het nodig heeft om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Het is een prachtige, liefdevolle manier en een bron van inspiratie. Het geeft jou een kans om er beter te kunnen zijn voor je kind. En je kind kan alle spanningen loslaten en die energie steken in zijn exploratie van het leven en gezond opgroeien.

Via een 'Kindertolk' gesprek ervaar je een andere manier van kijken naar het gedrag van je kind. Je doet in dit gesprek je verhaal over het probleem van je kind, om te kunnen ontdekken in een latere fase, dat je kind aspecten van jouzelf spiegelt waar je geen bewust contact (meer) mee hebt. En hiermee kun jij aan de slag.


Het traject bestaat initieel uit 2 gesprekken: een intake en een teruggeefgesprek.

Ondersteuning daarna is mogelijk, in gesprekken ofwel via het werk met de paarden.

Bel gerust voor een afspraak, een kennismakingsgesprek of meer informatie.

Op dit moment is er ook een mogelijkheid om de gesprekken via zoom te doen.Wie ben ik?

De eerste jaren van mijn beroepsleven heb ik doorgebracht in de cockpit van verkeersvliegtuigen als First Officer. Leuk, veel van vooral Europa gezien. Daarnaast ben ik gaan studeren voor klassiek homeopaat en ben ik uiteindelijk van beroep gewisseld. Mijn prachtige zoon werd geboren en na een jaar parttime praktijk als homeopaat, ben ik verder gaan studeren; Tachyontherapie, Kindertolk, Coachings basisvaardigheden, Paardencoaching en de Movement Medicine Apprenticeship. Ondertussen kwamen er paarden in ons leven, ondersteunde ik wekelijkse dansavonden en nam ik deel aan veel bewuste dansworkshops. Nog altijd ben ik geboeid door alles wat ik geleerd heb en zijn er dingen waarin ik me graag verder in wil verdiepen.

Door intens mijn eigen pad naar meer heelheid volgen, weet ik dat we als mensen zodanig met elkaar verbonden zijn, dat de bevrijding van de ene mens nauw samenhangt met de bevrijding van de ander en ik ondersteun graag dit innerlijk helingsproces.